Prečo podložky hrúbky 5 až 14mm nemajú strediaci krúžok?

V prípade že sa rozhoduješ o podložkách s rozmerom 5 až 14mm zober prosím navedomie nasledujúce fakty.

SITUÁCIA A

Na nápravu sa snažíš nasadiť podložku o hrúbke 10mm, do ktorej je možné spraviť len 8 mm hlbokú dieru, aby ostal materiál, ktorý drží strediaci krúžok. Na obrázku vpravo môžeme vidieť, že takáto podložka nedosadne na nápravu automobilu, pretože sa vnútri oprie o náboj automobilu. Medzi podložkou a nápravou vzniká medzera. Z tohoto dôvodu odporúčame zákazníkom min. 15mm podložky. Pri montáži však vždy treba dávať pozor, či podložka úplne dosadla na nápravu aj pri rozmere 15mm. Pri niektorýchý vozidlách môže byť výška náboja aj viac ako 13mm a aj pri 15mm podložke, by mohla ostať medzi nápravou a podložkou malá medzera. Ak by si toto prehliadol a podložku nasilu dotiahol, náboj z nápravy by poškodil materiál, ktrorý drží strediaci krúžok a ten by odpadol.

SITUÁCIA A

Výška náboja na náprave cca 13mm

Medzera medzi podložkou a nápravou

NÁPRAVA

NÁPRAVA

Hĺbka diery v 10mm podložke môže byť max 8mm.

Materiál, ktorý drží strediaci krúžok.

Podložka sa oprela o náboj automobilu.

SITUÁCIA B 

Z dôvodu, vysvetlenom v predošlej situácii, sa na podložkách o štandardných rozmeroch 5 a 10mm (ale aj ostatných v rozmedzí od 5 do 14mm) nerobí strediaci krúžok. Podložky sa robia bez strediaceho krúžku, ako vidíme na obrázkoch nižšie. Takáto podložka sa nasadí na náboj trčiaci z nápravy. Náboj však musí byť dostatočne veľký, aby aj po nasadení podložky dokázal vystrediť disk. Pri 5 mm podložke to vačšinou nieje problém a presah náboja nápravy vystredí disk automobilu. Pri 10mm podložke by mala byť výška náboja nápravy aspoň 17mm, aby presah bol min. 7mm, čo by malo stačiť na vystredenie disku.

SITUÁCIA B

Výška náboja na náprave.

NÁPRAVA

Presah musí byť dostatočný, aby sa vystredil disk.

NÁPRAVA

Podložka bez strediaceho krúžku