Erik Vaškor Engineering&Supervising,

 

Boženy Němcovej 955/33, 990 01 Veľký Krtíš.


IČO: 47 699 876, 

DIČ: 1083866927 (Neplatca DPH),

zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu Veľký Krtíš.
 

Bankový účet: IBAN: SK1109000000005053483010 vedený v SLSP
 

Telefón: (00421) 907832014,

 

web: www.v-mspacers.eu, vaskor@v-mspacers.eu