fbpx

PREČO MOŽU BYŤ 10mm PODLOŽKY PROBLÉM?

SITUÁCIA „A“

Na nápravu sa snažíš nasadiť podložku o hrúbke 10mm, do ktorej je možné spraviť len 8mm hlbokú dieru, aby ostal materiál, ktorý drží strediaci krúžok. Na obrázku môžeme vidieť, že takáto podložka nedosadne na nápravu automobilu, pretože sa vo vnútri oprie o náboj automobilu. Medzi podložkou a nápravou vzniká medzera. Ak by si toto prehliadol a podložku nasilu dotiahol, náboj z nápravy by poškodil materiál, ktorý drží strediaci krúžok(náboj) na podložke a ten by odpadol. Z tohto dôvodu odporúčame zákazníkom 15 mm podložky, alebo 5mm bez strediaceho krúžku. V prípade, že náboj na náprave vytŕča max. 8mm je možné založiť aj 10mm podložku. V drvivej väčšine prípadov však vytŕča viac ako 10mm.

SITUÁCIA „B“

Z dôvodu vysvetlenom v predošlej situácii sa na podložkách 5-10mm nerobí strediaci krúžok, ako môžeš vidieť na obrázku nižšie. Takáto podložka sa nasadí na náboj (strediaci krúžok) automobilu, pričom však musí tento dostatočne pretŕčať cez podložku, aby dokázal vystrediť disk. Pri 5-7mm podložkách toto nebýva problém. Pri 10mm podložke bez strediaceho krúžku, by mala byť výška náboja na automobile min. 17mm, aby presah bol min. 7mm, čo by malo stačiť na vystredenie disku.

5mm podložka bez strediaceho krúžku. Aj k týmto podložkám sa dodávajú predĺžené skrutky.