fbpx

PREČO MOŽU BYŤ 10mm PODLOŽKY PROBLÉM?

SITUÁCIA „A“

10mm podložky so strediacim krúžkom môžeš použiť, len ak výška osadenia na náboji je max 12,5mm (v pripade, že je skosené osadenie, tak aj 14mm) a zároveň disky majú skosenú hranu na strediacej diere aspon 4×30°. V opačnom prípade podložka nedoľahne na náboj (prípadne koleso na podložku), vznikne medzera medzi podložkou a nábojom (podložkou a kolesom), následkom čoho dôjde k chveniu, ulomeniu strediaceho krúžku a hrozí uvoľnenie kolesa = nesprávne zvolená hrúbka podložiek! Podložka musí vždy doľahnúť na náboj a zároveň koleso na podložku. Po založení podložky na náboj sa koleso vystredí strediacim krúžkom podložky.

SITUÁCIA „B“

Z dôvodu vysvetlenom v predošlej situácii zvoľ aspoň 15mm podložky, ak ti ešte zostane koleso schované v blatníku. Ak nie, zvoľ 5mm podložky bez strediaceho krúžku, ako môžeš vidieť na obrázku nižšie. Takáto podložka sa nasadí na náboj (strediaci krúžok) automobilu, pričom však musí tento dostatočne pretŕčať cez podložku, aby dokázal vystrediť disk. Pri 5mm podložkách toto skôr nebýva problém. Po založení podložky na náboj sa koleso vystredí doťahovaním kolesa do hviezdy, a to po závite na viackrát (vystredenie cez skrutky).

5mm podložka bez strediaceho krúžku. Aj k týmto podložkám sa dodávajú predĺžené skrutky.